Col·lecció: Angels Hoch

Les peces d'Angels Hoch es caracteritzen per la referència a la natura i la forma orgànica. Principalment treballa amb bronze i el punt fort de la seva feina són les pàtines realitzades sobre el metall. La pàtina és l'òxid que es forma per la humitat sobre els metalls.