Política de Cancel·lació de Cursos

Condicions de Cancel·lació dels Cursos

    • Es torna el 100% de l'import si es cancel·la com a mínim una setmana abans del començament del curs.
    • En cas d'anul·lar el curs amb menys de 7 dies d'antelació, no es retornarà aquest import només es tornarà el 50% de l'import.